Voor wie?

De kledingbank is er voor inwoners van de Zuid Hollandse Eilanden met een minimaal inkomen lager of gelijk aan het  bijstandsniveau. Wij hanteren geen inkomenstoets en gaan ervan uit dat onderstaande instellingen zelf kunnen beoordelen of iemand hiervoor in aanmerking komt of niet. Degene met een inkomen op of onder bijstandsniveau  én de groep die in financiële nood zit door omstandigheden zoals ontslag, echtscheiding en schuldenproblematiek  hebben een doorverwijzing nodig van één van de hieronder genoemde instanties. Voor iedereen geldt dat er een geldig identiteitsbewijs  meegenomen moet worden! Wij accepteren verwijsbrieven van o.a. de volgende instanties:

 • Stichting Vluchtelingenwerk
 • Voedselbank
 • Thuiszorg
 • Psycholoog
 • Sociale dienst
 • Wijkteam
 • Maatschappelijk werk
 • Consultatiebureau
 • Huisarts
 • Schoolarts
 • Schooldirectie
 • Schuldsanering

Verwijsbrief kledingbank

armoede