Voor wie?

De kledingbank is er voor inwoners van de Zuid Hollandse Eilanden met een minimaal inkomen lager of gelijk aan het bijstandsniveau.  Degene met een inkomen op of onder bijstandsniveau  én de groep die in financiële nood zit door omstandigheden zoals ontslag, echtscheiding en schuldenproblematiek  ontvangen vaak een doorverwijzing van één van de hieronder genoemde instanties. Voor iedereen geldt dat er een geldig identiteitsbewijs  meegenomen moet worden! Wij accepteren verwijsbrieven (voorzien van een stempel) van o.a. de volgende instanties:

 • Stichting Vluchtelingenwerk
 • Voedselbank
 • Thuiszorg
 • Psycholoog
 • Sociale dienst
 • Wijkteam
 • Maatschappelijk werk
 • Consultatiebureau
 • Huisarts
 • Schoolarts
 • Schooldirectie
 • Schuldsanering

Ook kunnen mensen zich bij ons aanmelden die een zeer laag inkomen hebben, maar niet doorverwezen worden door een sociale of maatschappelijke instelling. Dit zijn mensen die net tussen wal en schip vallen en vaak net iets teveel verdienen om voor een voedselbank of speciale bijstand in aanmerking te komen. Indien u in een financieel slechte situatie zit, dan kunt u op vertoon van een uitkeringsspecificatie of een salarisstrookje en legitimatiebewijzen van uw gezinsleden een afspraak maken op ons kantoor

armoede