Doelstelling en werkwijze

Onze primaire doelstelling is om vanuit onze christelijke en humane overtuiging de medemens te helpen die van een minimum inkomen moeten rondkomen en deze mensen te voorzien van gratis kleding en schoeisel. Onze kledingbank werkt met doorverwijzingen. Er zijn diverse instanties waarmee wij contacten hebben en die mensen naar ons doorverwijzen. Hieronder volgen er een aantal:

  • Zorgservice centra
    helpen
  • Voedselbanken
  • Kerken
  • Bewindvoerders
  • Scholen
  • Vluchtelingenwerk
  • Sociale-en maatschappelijke instellingen
  • Gemeentes