Klanten

Als het om een nieuwe klant gaat dan dient het verwijsformulier gedownload en ingevuld  te worden door een sociale of maatschappelijke instelling. Met het ingevulde formulier en het legitimatiebewijs kan uw cliënt bij ons een kledingpakket komen uitzoeken. Elke persoon ontvangt één kledingpakket voor de zomer en één kledingpakket voor de winter.

 

Verwijsbrief-kledingbank 2021
cropped-dummy_3.jpg