Klanten

Als het om een nieuwe klant gaat, dan dient het verwijsformulier gedownload en ingevuld  te worden door een sociale of maatschappelijke instelling. Met het ingevulde formulier en het legitimatiebewijs kan uw cliënt bij ons een kledingpakket komen uitzoeken. Indien u uzelf wilt aanmelden, kunt u zelf bij de ons langskomen. Elke persoon ontvangt een klantenkaart voor de zomer en een klantenkaart voor de winter.

Vanaf januari 2023 gaan wij toetsen of u nog recht heeft op gratis kleding. Wij hanteren daarbij dezelfde inschrijfduur als bij de Voedselbank.  Dit betekent dat u maximaal 3 jaar en bij bewindvoering maximaal 5 jaar ingeschreven bij ons kunt zijn. Na deze periode moet u weer opnieuw aantonen dat u recht heeft op gratis kleding.

Dus bent u bij het afhalen van uw zomerklantenkaart 2023 langer dan 3 of 5 jaar bij ons klant, neem dan uw inkomensbewijs, bewijs van bewindvoering of ondertekend doorverwijsformulier (voorzien van stempel doorverwijzende instantie) mee. Wij verlengen uw inschrijving dan weer met max 3 respectievelijk 5 jaar.

De afhaaldatum voor de zomerklantenkaart 2023 wordt t.z.t aan u bekend gemaakt.


cropped-dummy_3.jpg