Klanten

Een nieuwe klant kan zich op de volgende wijze bij ons aanmelden:

*Persoonlijke aanmelding.

Hiervoor dient u een legitimatiebewijs van u, uw partner en uw kinderen mee te nemen, tevens moet er een recente bewijs van inkomen worden getoond.

*Doorverwijzing sociale of maatschappelijke instelling.

Deze instelling geeft u een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier voorzien van stempel instelling mee, welke is te downloaden via onze website. Dit formulier mag ook vooraf door de instelling naar ons worden gemaild. Controle van inkomen vindt plaats bij de instelling. Wij controleren zelf de identiteit van de nieuwe klanten d.m.v. een legitimatiebewijs.

De klanten krijgen 2x per jaar een nieuwe klanten kaart.

Bij het uiteiken van ene nieuwe klanten kaart zullen wij u weer naar een recent inkomensbewijs of recent doorverwijzing vragen. Zo willen wij toetsen of u nog steeds recht heeft op gratis kleding

cropped-dummy_3.jpg