Klanten

Het verwijsformulier dat u nodig heeft en dat ingevuld dient te worden door één van de door ons genoemde instellingen, kunt u downloaden en afgeven aan de desbetreffende instelling. Met het ingevulde formulier en uw legitimatiebewijs kunt u bij ons een kledingpakket komen uitzoeken. Per persoon ontvangt u één kledingpakket per 6 maanden gedurende 3 jaar.

Verwijsbrief kledingbankcropped-dummy_3.jpg